ÉRTÉKELÉS

Eszköz alapú értékelések
Összehasonlító értékkel alátámasztott értékelés
Jövedelemtermelő képességet vizsgáló (üzleti) értékelés